دیدن ارسال ها

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


نمایش موضوع ها - admin

صفحه: [1]
1
تدریس ریاضی ششم از صفحه 46 تا 50 (یادآوری ضرب و تقسیم اعشاری)

تدریس ریاضی ششم ابتدایی

از صفحه 46 تا 50

مبحث یادآوری ضرب و تقسیم اعشاری

https://math6.cc/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-46-%d8%aa%d8%a7-50-%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%a8/

4
ریاضی ششم دبستان / امتحان دیکته
« : ژانویه 26, 2019, 09:33:06 am »
خیلی وقتها به امتحان دیکته فکر می کنم، اولین امتحانی که در کودکی با آن روبرو شدم.
چه امتحان سخت و بی انصافانه ای بود.
امتحانی که در آن، نادانسته های کودکی بی دفاع، مورد قضاوت بی رحمانه دانسته های معلم قرار می گرفت.
امتحانی که در آن با غلط هایم قضاوت می شدم نه با درست هایم.
اگر دهها صفحه هم درست می نوشتم، معلم به سادگی از کنار آنها می گذشت اما به محض دیدن اولین غلط دور آن را با خودکار قرمز جوری خط می کشید که درست هایم رنگ می باخت. جوری که در برگه امتحانم آنچه خود نمایی می کرد غلط هایم بود.
دیگر برای خودم هم عادی شده بود که آنچه مهم است داشته ها و توانایی هایم نیست بلکه نداشته ها و ضعف هایم است.
آن روزها نمی دانستم که گرچه نوشتن را می آموزم اما …
بعدها وقتی به برادر کوچکترم دیکته می گفتم همان گونه قضاوت کردم که با من شد وحتی بدتر.
آنقدر سخت دیکته می گفتم و آنقدر ادامه می دادم تا دور غلط های برادرم خط بکشم.
نمی دانم قضاوتهای غلط با ما چه کرد که امروز از کنار صفحه صفحه مهربانی دیگران می گذریم اما با دیدن کوچکترین خطا چنان دورش خط می کشیم که ثابت کنیم تو همانی که نمی دانی، که نمی توانی.
کاش آن روزها معلمم، چیز مهمتری از نوشتن به من می آموخت.
این روز ها خیلی سعی می کنم دور غلطهای دیگران خط نکشم.
این روز ها خیلی سعی می کنم که وقتی به دیگران می اندیشم خوبیهاشان را ورق ورق مرور کنم.
کاش بچه هایمان مثل ما قضاوت نشوند.

منبع: https://math6.cc/

5
توضیح رابطه مسافت طی شده با محیط و تعداد دورهای یک چرخ

https://math6.cc/category/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B4%D9%85/

سلام محیط چرخ کوچک را توضیح دهید

———————————————-

سلام

———————————————-

سلام محیط چرخ کوچک ×تعداد دورچرخ کوچک =محیط چرخ بزرگ×تعداد دور چرخ بزرگ

———————————————-

ممنون خانم حسینی

———————————————-

چرا محیط و دور کوچک رو با محیط و دور بزرگ برابر میکنیم

———————————————-

چون مسافتی که دو چرخ طی می کنند برابره

6
ریاضی ششم دبستان / مرجع ریاضی ششم دبستان
« : ژانویه 26, 2019, 09:23:12 am »
سلام دوستان،

یک منبع خوب برای ریاضی ششم دبستان معرفی می کنم:

https://math6.cc/tag/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85/

تدریس ریاضی ششم ابتدایی همه ی مباحث به همراه سوالات و تست در لینک بالا موجود است.

صفحه: [1]